Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Velg Gerflor for å innfri sikkerhetskravene

Jobbsikkerheten er viktigere enn noensinne – særlig i bransjer der man håndterer kjemiske produkter og benytter farlige verktøy. For å innfri sikkerhetskrav utover de offisielle standardene har Gerflor utviklet en serie av gulvbelegg som gjør det mulig å garantere sikkerheten til alle i ulike arbeidsområder.

Produkt

Merk tydelig faresonene

Sikkerheten kommer først med tydelig og godt synlig merking. Hensikten er å gjøre det mulig for de ansatte å utruste seg, beskytte seg og være ekstra årvåkne i fareområder: fotgjengersoner, passerende kjøretøy, lagerområder, brannfare, stopp, eksplosjonsfarlige soner (ATEX).

For å implementere effektiv merking har Gerflor designet industrigulv som, i tillegg til å innfri gjeldende standarder, er utstyrt med merkeelementer som skiller de forskjellige sektorene ved produksjonsanleggene. De umiddelbart gjenkjennelige logoene sørger for at medarbeiderne dine varsles visuelt om risikoer og kan iverksette sikkerhetstiltak deretter.

gerflor-image-article-industry-security-1

Forebygg risiko i ATEX-sonene

Ved enkelte avdelinger oppstår det statisk elektrisk i forbindelse med driften. Denne kan forårsake alvorlige ulykker.

For å beskytte medarbeiderne mot risiko for brann, eksplosjon og fysiologiske konsekvenser av gjentatt elektrostatisk utladning, må det installeres antistatisk eller elektrisk ledende gulvbelegg som fjerner statisk elektrisitet.

For å innfri standardene i hightech-bransjen har Gerflor videreutviklet sortimentet sitt av GTI-fliser, og kan nå tilby optimal beskyttelse for alle industrier der statisk elektrisitet er en utfordring.

gerflor-article-industry-security-2

Forebygg arbeidsulykker ved hjelp av sklisikre gulv

Mer enn ett av ti arbeidsuhell som fører til stopp i arbeidet, skyldes at noen sklir og skader seg. Denne typen arbeidsuhell er skumlere enn andre. Risikoen er mindre åpenbar enn ved arbeid nær maskinverktøy eller håndtering av farlige produkter. Selv om de har fått full opplæring i arbeidsrisikoer og sikkerhetstiltak, kan medarbeiderne dine fortsatt skli og skade seg hvis gulvet er vått eller skittent.

  • For å forebygge denne skaderisikoen har Gerflor utviklet og tatt patent på et sklisikkert, vedlikeholdsvennlig gulvbelegg som er 100 % vanntett takket være sveisede skjøt og sokkellister.
  • For å redusere risikoen for fall i trapper har Gerflor i tillegg utviklet et komplett sortiment av sklisikre trinn og trappekanter. Dette innbefatter taktile varselstriper og signallogoer som samtidig garanterer tilgang for brukere med nedsatt førlighet eller svekket syn.
gerflor-image-article-industry-security-3

Reduser den fysiske belastningen gjennom slitesterke, komfortable gulv

Mange industrisektorer krever at medarbeiderne ofte står eller går rundt fra sted til sted. Å skulle stå eller gå lenge på harde gulv av resin, betong, sement eller keramisk flis kan være utmattende og sågar føre til arbeidsstopp som følge av belastningsskade. Ansatte som er i daglig kontakt med GTI-gulvbeleggene fra Gerflor, bekrefter at disse gir høyere komfort og er mindre utmattende å gå og stå på enn harde gulv.

gerflor-image-industry-security-4

Se flere av gulvbeleggene våre til industriell bruk

Les mer om Gerflors industrisortiment

Gerflor er forpliktet til bærekraftig utvikling
we care / we act

Fordi bevaring av miljøet er en av våre bekymringer, har vi gitt sterke forpliktelser gjennom vår bærekraftige utviklingspolitikk med tittelen «we care / we act».

Se våre forpliktelser
gerflor-img-environnement.jpg

Finn ut mer om Gerflor

I over 80 år har GERFLOR Group designet, produsert og markedsført innovative, dekorative og miljøansvarlige produkter for fleksible gulv, linoleum, veggbekledninger og tilgjengelighet, sikkerhetsgulv, antistatiske gulv fra installasjon til finish for fagfolk og enkeltpersoner.

Et produktutvalg som oppfyller de spesifikke kravene til hvert markedsbruksområde: kommersielt, utdanning, sykehus, sport (sportshaller og utendørs aktivitetsområder) og til og med boligbygg. For enda mer inspirasjon, trivsel, sikkerhet, ytelse og avkastning på investeringen.

Denne funksjonen filtrerer produktene slik at du kun ser varer vi lagerfører lokalt i Skandinavia.