Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rettigheter

Du er for øyeblikket inne på nettstedet gerflor.no, som er eid av selskapet Gerflor SAS.

1. Bedriftsinformasjon

 • Selskapsnavn: GERFLOR
 • Organisasjonsform: SAS
 • Aksjekapital: 1 932 385 EUR
 • Registrert i Det franske handelsregisteret (RCS): Lyon nr. 726 580 152
 • Skatteidentifikasjonsnummer: FR 21 726 580 152
 • Registrert forretningsadresse: 50 cours de la République, 69627 Villeurbanne Cedex, Frankrike
 • Tlf. nr.: +33 4 72 65 10 00
 • E-post: gerflor@gerflor.com
 • Brukervilkår: https://www.gerflor.no/media/19-scandinavian-websites/gerflor-generelle-salgs-2019-20.pdf
 • Ansvarlig for utgivelsen: Cyril Perrot, Group Digital & Services Marketing Manager
 • Utgiver og netthotell: Novius SA, 55 avenue Galline, 69100 Villeurbanne, Frankrike Tlf. nr: +33 4 27 46 20 00

2. Innledende informasjon

Ved å bruke dette nettstedet oppgir du at du har lest og forstått de juridiske merknadene samt at du godtar disse uten innvendinger.
Gerflor forbeholder seg retten til å endre, oppdatere og rette på disse juridiske merknadene til enhver tid uten å måtte stå til ansvar for det på noen måte.

Hvis du ikke godtar alle eller deler av disse juridiske merknadene, skal du ikke bruke eller besøke nettstedet.
Det er gratis å bruke nettstedet gerflor.fr. Brukeren skal selv dekke kostnadene knyttet til internettilkobling og dataoverføring i henhold til avtalen brukeren har gjort med sin(e) leverandør(er).

3. Åndsverk

Dette nettstedet og alle elementene det inneholder, for eksempel grafikk, logoer, tegninger, illustrasjoner, fotografier, lyder, tekster, firmanavn, varemerker, databaser, programvare og produktnavn, er og forblir den eksklusive eiendommen til Gerflor og dets datterselskaper, eller har blitt gjengitt med forhåndsgodkjenning fra eieren.

Av den grunn er det strengt forbudt å bruke, utnytte, gjengi, distribuere, etterligne, modifisere eller endre – helt eller delvis – innholdet på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Gerflor. Gerflor forbeholder seg muligheten til å gå rettens vei samt legge ansvaret på den som bryter rettighetene, hvis disse brytes.

4. Ansvar

Gerflor forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for at brukerne skal få tilgang til nettstedet til enhver tid.
Imidlertid forbeholder Gerflor seg retten til å avslutte, suspendere eller avbryte tilgangen til hele eller deler av nettstedet uansett grunn og uten forhåndsinformasjon eller varsel.

Verken Gerflor, datterselskapene eller ansatte som bidro til opprettelsen eller vedlikeholdet av nettstedet kan holdes til ansvar ved slik suspensjon og / eller slikt avbrudd.

Gerfor fraskriver seg også alt ansvar ved eventuelle feil og / eller utelatelser, tekniske problemer som tilkoblingsfeil eller funksjonsfeil på nettstedet.
Gerflor forplikter seg til å iverksette alle nødvendige tiltak for å forhindre spredning av virus via nettstedet. Skulle en slik hendelse imidlertid oppstå, fraskriver Gerflor seg ethvert ansvar for eventuelle skader som brukeren blir påført enten direkte eller indirekte samt for alle økonomiske, moralske, kommersielle skader osv.

Ved å surfe på nettstedet erklærer brukeren at han / hun er klar over risikoen knyttet til bruk av internett, og at brukeren har tatt nødvendige tiltak for å forhindre at slike hendelser påvirker utstyret deres helt eller delvis.
Enkelte land kan ha begrensninger når det gjelder tilgang til produktene og tjenestene som presenteres på nettstedet. Det er derfor opp til hver enkelt å undersøke om de får adgang til de aktuelle produktene eller tjenestene ved å ta kontakt med Gerflor sentralt eller datterselskapene.

5. Personvern

Gerflor, som er ansvarlig for databehandlingen, kan samle inn og behandle enkelte personopplysninger med det formål å gi deg fullt utbytte av tjenestene som tilbys på nettstedet. Disse opplysningene kan også bli brukt for å svare på henvendelser fra deg.

Når du bruker nettsidene våre, godtar du også at vi kan behandle personopplysningene dine i henhold til Personvernreglene våre (https://www.gerflor.no/data-protection-page.html). Disse er i tråd med gjeldende, fransk lov.

I samsvar med EUs personvernforordning, har du rett til å kreve informasjon om personopplysningene dine. Du kan be om å få tilgang til disse, kreve retting, sletting og begrensning av behandlingen av dem, be om at informasjonen overføres, motsette deg at dataene blir brukt, klage til kompetent myndighet samt selv bestemme hva som skal skje med informasjonen etter din død. Hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene, eller hvis du har andre forespørsler / spørmål, kan du kontakte oss på: dpo@gerflor.com

Nettstedet gerflor.com er registrert hos [franske] CNIL med registreringsnummer: 882927.
Du finner mer informasjon i Personvernerklæringen vår.

6. Informasjonskapsler

Nettstedet til Gerflor bruker informasjonskapsler.
En informasjonskapsel er en liten fil som plasseres av en server på brukerens enhet (datamaskin, nettbrett, mobiltelefon …). Denne filen er knyttet til et nettsted. Denne filen returneres automatisk ved påfølgende kontakter med det samme nettstedet.
Det finnes ulike typer informasjonskapsler. De brukes blant annet til å gjenkjenne nettleseren eller enheten din, lagre preferanser, tilby enkelte funksjoner og samle inn informasjon om hvordan du bruker nettsidene og innholdet.
Når du besøker dette nettstedet, erklærer du at du har blitt informert om dette og at du godtar denne bruken. Brukerne kan deaktivere informasjonskapsler via innstillingene i nettleseren.
Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av informasjonskapsler på Gerflors nettsted, kan du lese Personvernreglene våre.

7. Lenker

Dette nettstedet kan inneholde URL-adresser til andre nettsteder som verken drives eller kontrolleres av Gerflor. Av den grunn kan ikke Gerflor holdes ansvarlig for eksterne nettsider dersom de ikke er tilgjengelige, ikke respekterer gjeldende lover eller viser ulovlig innhold.
Disse eksterne nettstedene har sine egne personvernregler og behandler personopplysninger uavhengig av Gerflor.

Du erklærer dermed også at vi ikke kan holdes ansvarlig for de eksterne nettsidene som det vises til, blant annet kvaliteten på innholdet og selve annonsene, produktene, tjenestene og andre elementer på disse eksterne nettsidene. Gerflor kan ikke holdes ansvarlig for skader som direkte eller indirekte oppstår som følge av at brukeren besøker eksterne nettsteder.
Enhver oppretting av hyperkoblinger til dette nettstedet er forbudt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Gerflor.

8. Gjeldende lov og eventuelle tvister

Disse juridiske merknadene er utarbeidet i henhold til gjeldende, fransk lov.

De skal derfor tolkes i lys av fransk lov.

Enhver tvist knyttet til dette nettstedet eller som følge av bruken av det, skal avgjøres av Tribunal de Commerce i Lyon.
Gerflor forbeholder seg retten til å anmelde enhver person som bryter én eller flere av disse juridiske merknadene.

Denne funksjonen filtrerer produktene slik at du kun ser varer vi lagerfører lokalt i Skandinavia.