Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæringen vår

Gerflor skal ivareta innhentet informasjon og følge gjeldende lover og regler for personvern.

Gerflor følger EUs personvernforordning 2016/679 av 27. april, 2017, og Lov om informatikk og friheter (Loi Informatique et Liberté) nr. 78-17 av 6. januar 1978.

Hovedmålet med denne erklæringen er å sørge for at Gerflor har riktige kontrollrutiner, metoder og prosedyrer for å sikre at gjeldende lover og regler for personvern blir fulgt.

BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig er Gerflor, et aksjeselskap som er underlagt fransk lov og har 1 932 385 euro i egenkapital. Selskapet er registrert i Lyon Trade and Companies Register med registreringsnummer 726 580 152, og har hovedkontor i:
50, cours de la République, 69627 Villeurbanne Cedex, Frankrike
Telefon : +33 (0)4 72 65 10 00 – E-post : dpo@gerflor.com

EKSTERNE LENKER

Personvernerklæringen gjelder kun behandling som utføres av Gerflor eller andre selskaper i Gerflor-konsernet.
Gerflor kan ikke holdes ansvarlig for behandling av personopplysninger som du utleverer til tredjepart. Dette gjelder selv om Gerflor lenker til tredjeparts nettsteder.
Tredjeparts nettsteder eller apper som lenkes fra Gerflors nettsted, er ikke underlagt denne personvernerklæringen.

INNSAMLING OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Personvernerklæringen gjelder både fysisk og digital innsamling av personopplysninger, inkludert personopplysninger som samles inn fra ulike kanaler som nettsteder, sosiale medier, kundekontakt og arrangementer (messer og lignende).
Gerflor samler inn og behandler alle opplysninger du utleverer via nettstedet eller på andre måter. Opplysninger som samles inn, inkluderer navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Hvis du kontakter oss i forbindelse med arbeidet ditt, kan vi også samle inn bedriftsnavn og stilling.
Når personopplysninger er påkrevd, markeders det med en stjerne (*).

Gerflor kan bruke innsamlede opplysninger for følgende formål:

I forbindelse med kundeservice: Gerflor behandler personopplysningene dine i forbindelse med kundeservice, spesielt når vi skal svare på spørsmål fra deg.
I forbindelse med konkurranser og andre kampanjer: Med ditt samtykke (der det er påkrevd) kan Gerflor bruke personopplysningene dine for å kontakte deg via e-post, SMS, telefon eller brev i forbindelse med produkter og tjenester du kan være interessert i (markedsføring, kampanjer og lignende).
I forbindelse med statistikk: Gerflor kan behandle personopplysningene dine i forbindelse med statistikk (markedsundersøkelser, tilfredshetsundersøkelser og lignende)
Til administrative formål knyttet til sikkerhet og tilgang til Gerflors system, plattformer, sikre nettsteder eller apper.
Til alle andre legitime forretningsformål.

UTLEVERING/OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Gerflor kan utlevere personopplysningene dine til andre selskaper i Gerflor-konsernet. Der det er aktuelt, kan personopplysningene også utleveres til underleverandører både i og utenfor EØS i forbindelse med oppgaver knyttet til formålene, som nevnt tidligere. Innsamlede opplysninger vil aldri selges, leies ut eller utleveres til annen tredjepart.
Gerflor kan måtte utlevere personopplysningene dine for å overholde lover eller regler, eller på forespørsel fra offentlige myndigheter.

SIKKERHETEN FOR PERSONOPPLYSNINGENE

Gerflor sørger for at opplysningene behandles på en sikker og konfidensiell måte, og vi iverksetter nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å unngå utilsiktet eller uriktig utlevering, bruk, tilgang, tap, endringer og sletting av personopplysningene dine.

Gerflor har sikre datasystemer i tråd med gjeldende standarder. Det er bare Gerflor eller underleverandører som trenger tilgang til personopplysningene dine i forbindelse med en oppgave eller en konkret funksjon i tråd med formålene som er beskrevet her, som har tilgang til slike opplysninger. I tillegg er alle Gerflors medarbeidere og underleverandører underlagt taushetsplikt.

Hvis personopplysninger skal overføres til tredjeland utenfor EØS, brukes det regler som sikrer at personopplysningene ivaretas, for eksempel: 

Overføring av personopplysninger til en Gerflor-enhet eller underleverandør i et land som har tilstrekkelig sikkerhet for personopplysninger, som definert av Europakommisjonen.
Dataoverføring som er underlagt standardkontrakten fra Europakommisjonen.

LAGRINGSVARIGHET

Gerflor lagrer bare personopplysningene så lenge det er nødvendig i forbindelse med behandlingen som er nevnt tidligere, innenfor lovens grenser og i samsvar med juridiske forpliktelser.

INNSYNSRETT

I samsvar med gjeldende lovgivning har du rett til innsyn, korrigering, sletting og å be oss om å slutte å behandle personopplysningene dine. Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine, kan du sende en e-post til dpo@gerflor.com eller et brev til:
Gerflor France – DPO – 50, cours de la République – 69627 Villeurbanne Cedex – Frankrike
I samsvar med gjeldende regelverk, må forespørselen være signert. Du må også legge ved en kopi av et dokument som kan identifisere deg, og som du også har signert, og du må oppgi hvilken adresse svaret skal sendes til.

Denne funksjonen filtrerer produktene slik at du kun ser varer vi lagerfører lokalt i Skandinavia.