Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor-rapport-rse-slider.jpg

CSR REPORT

CSR-tilnærmingen vår fortsetter å utvide seg dag for dag. Siden 2020 har konsernet prioritert målene sine i tråd med FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG-er). I dag er vår mangeårige forpliktelse integrert i handlingsplanene til alle avdelingene i selskapet.

Vi er drevet av sterke kundeforpliktelser: vi ønsker å forutse behov, gjøre hverdagen enklere, opprettholde helsenivået og delta i trivsel samtidig som vi bidrar til en bærekraftig utvikling.

Last ned vår rapport

Corporate

«Produktene våre har alltid vært en del av hverdagen til millioner av mennesker over hele verden. Enten det er hjemme, i helseinstitusjoner, på skoler, på jobb, på offentlige steder eller i transport. Etter hvert som vi utvikler og produserer gulv, vegger og finish, er vi alltid oppmerksomme på ansvaret vårt overfor våre team, våre kunder og miljøet. Vi håndhever de høyeste standarder når det gjelder helse og trivsel. Som et industriselskap i over 100 land bestreber vi oss på å opprettholde vekstmålene våre samtidig som vi proaktivt håndterer våre miljømessige og sosiale innvirkninger. Med resirkulerbare produkter og høye resirkuleringsrater har Gerflor alltid integrert prinsippet om sirkulær økonomi i sine industrielle prosesser. I dag går konsernet ett skritt videre i å strukturere sin CSR-tilnærming rundt et mye mer globalt mål: å ha en positiv innvirkning på den direkte innflytelsessfæren vår – de ansatte, produktene våre, kundene våre og, mer generelt på samfunnet og miljøet. Denne ambisjonen gjenspeiles i våre sterke forpliktelser for 2025 som er beskrevet i denne rapporten. Dette er de ulike grepene våre for å ta tak i klimakrisen.

We care, we act er mye mer enn et slagord. Det er en visjon som veileder oss hver dag mot våre team, våre kunder, våre lokalsamfunn og planeten.»

Bertrand Chammas, administrerende direktør i Gerflor-konsernet

Hovedforpliktelser for 2025

gerflor-picto-planete.jpg

Øko-konsept

Redde naturressurser

gerflor-picto-clients.jpg

Kunder

Brukernes helse og trivsel
Kunde- og forbrukertilfredshet

gerflor-picto-collab.jpg

Ansatte

Ansattes helse og sikkerhet
Ferdighetsbygging

gerflor-picto-societe.jpg

Samfunnet

Etiske praksiser
Ansvarlige kjøp

Vår forpliktelse overfor planeten

I møte med klimakrisen og tilknyttede risikoer (flere forskrifter, ustabilitet i råvarer, påvirkning knyttet til mer vanlige naturkatastrofer), forplikter Gerflor seg til å redusere innvirkningen. Det tas resolutt handling på dens direkte drift, men også oppstrøms og nedstrøms verdikjede. Vi hører også de høye forventningene våre interessenter har knyttet til miljøvernutfordringer.

Bærekraftig utvikling er en strategisk prioritet med 4 akser: Estimere karbonfotavtrykket vårt, begrense innvirkningen av produktene våre på klima- og råvareutarming, avkarbonisere produksjons- og logistikkstedene våre, møte resirkuleringsutfordringen.

Våre hovedmålsettinger

 • -20 % på BGES-omfang 1 og 2 vs. 2019
 • 35 % løstliggende produkter
 • 30 % resirkulerte materialer i produkter
 • 10 % økologiske materialer
 • 60 000 t resirkulerte materialer konsumert/år
gerflor-rapport-rse-environnement.jpg
Vår forpliktelse til kundene våre

Med tanke på brukernes helse og trivsel, forplikter Gerflor seg til å designe og produsere sunne produkter og maksimere brukernes komfort. Med sikte på høy kunde- og brukertilfredshet, støtter vi dem i hvert trinn av prosjektet deres.

Våre hovedmålsettinger

 • 100 % produkter <100 μ/m3
 • -30 % kundeproblemer
gerflor-rapport-rse-clients.jpg
Vår forpliktelse til våre ansatte

Våre ansatte i Gerflor-konsernet er vår største ressurs. Vi er opptatt av å tilby dem de beste arbeidsforholdene og sikre en god balanse mellom deres arbeid og privatliv. Takket være en personalpolitikk og en ambisiøs forebyggingstilnærming, gir Gerflor hver og en av sine ansatte støtte og opplæring som vil hjelpe dem å vokse og utvikle seg i konsernet.

Våre hovedmålsettinger

 • Tf1 <4 =(antall årlige ulykker / antall
 • årlige arbeidstimer) x 1 000 000
 • 1,75 % av totale lønnsutgifter investert i opplæring
gerflor-rapport-rse-collaborateurs.jpg
Vår forpliktelse overfor samfunnet

Som et ansvarlig selskap baserer vi virksomheten vår på sterke prinsipper:

 • Ansvarlige innkjøp: Leverandører velges ut fra vårt dokument for innkjøp som inkluderer hensyn til miljø og sosialt ansvar.
 • Etisk engasjement i forretningsforholdene forvaltes i henhold til vårt etiske dokument og våre etiske retningslinjer for anti-korrupsjon.

I områdene der vi er til stede, bidrar vi til samfunnet gjennom aktiv lokal deltakelse:

 • Opplæring og ferdighetsutvikling i våre teknosentre.
 • Støtteforeninger engasjert i å redusere fattigdom.
 • Samarbeide med partnere som er engasjert i den kulturelle verden.

 

Våre hovedmålsettinger

 • 100 % av personalet har fått opplæring
 • 90 % leverandører har undertegnet dokumentet for ansvarlig og
 • etisk innkjøp
gerflor sustainability
Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er kortnavnet på "lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold".

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt, og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Les om vårt arbeid rundt Åpenhetsloven.
Illustrasjon av miljø, samfunn og styresett. Energi av naturgass bærekraftig og etisk virksomhet på nettverkstilkobling på grønn bakgrunn

Finn ut mer om Gerflor

I over 80 år har GERFLOR Group designet, produsert og markedsført innovative, dekorative og miljøansvarlige produkter for fleksible gulv, linoleum, veggbekledninger og tilgjengelighet, sikkerhetsgulv, antistatiske gulv fra installasjon til finish for fagfolk og enkeltpersoner.

Et produktutvalg som oppfyller de spesifikke kravene til hvert markedsbruksområde: kommersielt, utdanning, sykehus, sport (sportshaller og utendørs aktivitetsområder) og til og med boligbygg. For enda mer inspirasjon, trivsel, sikkerhet, ytelse og avkastning på investeringen.

Denne funksjonen filtrerer produktene slik at du kun ser varer vi lagerfører lokalt i Skandinavia.