Valgte dokumenter

Motta alle dokumentasjoner som du har sett på via e-post

0
Ditt utvalg av dokumentasjoner
PROSJEKT GULV CSR Report

CSR REPORT

Vi jobber med vårt samfunnsansvar hver dag. Siden 2020 har gruppen prioritert sine mål i tråd med FNs bærekraftsmål.
I dag er vårt mangeårige engasjement integrert i handlingsplanene til alle avdelinger i selskapet.
Vi er drevet av strenge krav og forpliktelser: vi ønsker å forutse behov, gjøre hverdagen enklere, opprettholde helse og velvære, samtidig som vi bidrar til en bærekraftig utvikling.

Last ned vår CSR (Samfunnsansvar) rapport


 

 

"Produktene våre har alltid vært en del av hverdagen til millioner av mennesker over hele verden. Enten det er hjemme, i helseinstitusjoner, på skolen, på jobben, på andre offentlige steder eller i transport. Når vi utvikler og produserer våre gulv, vegger og tilbehør, har vi alltid i tankene vårt ansvar overfor medarbeiderne våre, kundene våre og miljøet. Vi jobber med de høyeste standarder når det gjelder helse og velvære. Som et industriselskap i over 100 land streber vi etter å opprettholde våre vekstmål, samtidig som vi proaktivt håndterer våre miljømessige og sosiale påvirkninger. Med resirkulerbare produkter og høye gjenvinningsgrad, har Gerflor alltid integrert prinsippet om sirkulær økonomi i sine industrielle prosesser.

I dag går konsernet ett skritt videre i å strukturere sin CSR-tilnærming rundt et mye mer globalt mål: å ha en positiv innvirkning på vår direkte innflytelsessmiljø - våre ansatte, våre produkter, våre kunder, og bredere på samfunnet og miljøet. Denne ambisjonen gjenspeiles i våre sterke forpliktelser for 2025, beskrevet i denne rapporten. Dette er våre ulike grep og handling, for å møte klimakrisen. "We care, We act" (Vi bryr oss, vi handler) er mye mer enn et slagord. Det er en visjon som guider oss hver dag."

Bertrand Chammas Chief Executive Officer Gerflor Group


 

Hovedforpliktelser for 2025

ØKO-KONSEPT

Ivareta naturressurser

KUNDER

Brukernes helse og velvære
Kunde- og forbrukertilfredshet

MEDARBEIDERE

Medarbeidernes helse og sikkerhet
Personlig utvikling

SAMFUNN

Etiske retningslinjer
Ansvarlige innkjøp

 

Vårt engasjement for planeten

Som en konsekvens av klimakrisen og tilhørende risikoer (flere reguleringer, råvareustabilitet, forstyrrelser knyttet til mer vanlige naturkatastrofer), forplikter Gerflor seg til å redusere påvirkningen. Det tas handlinger som er knyttet til vår direkte drift, men også gjennom hele verdikjeden.

Bærekraftig utvikling er en strategisk prioritet: Vi estimerer vårt karbonavtrykk, begrenser innvirkningen av produktene våre på klima og uttømming av råvarer, dekarboniserer produksjons- og logistikkstedene våre, og tar på oss gjenvinningsutfordringen.

Våre hovedmål:

 • 20 % på BGES scope 1 og 2 vs. 2019
 • 35 % løsleggingsprodukter
 • 30 % resirkulerte materialer i våre produkter
 • 10 % økologiske materialer i våre produkter
 • 60 000 t resirkulerte materialer pr år

 

Vårt engasjement for våre kunder

Med tanke på brukernes helse og velvære, forplikter Gerflor seg til å designe og produsere sunne produkter og maksimere brukernes komfort.

Med sikte på høy kunde- og brukertilfredshet støtter vi involverte i hvert trinn i prosjektet deres.

Våre hovedmål:

 • 100 % av produktene våre har emisjoner <100µ/m3
 • -30 % kundeklager

 

Vårt engasjement til våre ansatte

Våre ansatte i Gerflor-gruppen er vår største ressurs. Vi er forpliktet til å tilby dem de beste arbeidsforholdene og sikre en god balanse mellom jobb og privatliv. Takket være en personalpolitikk og en ambisiøs forebyggingstilnærming, gir Gerflor hver og en av sine ansatte støtte og opplæring som vil hjelpe dem å vokse og utvikle seg i konsernet.

Våre hovedmål:

 • Tf1 < 4 =(antall årlige ulykker/antall årlige arbeidstimer)x1 000 000
 • 1,75 % lønnssum investert i opplæring

 

Vårt engasjement for samfunnet

Som et ansvarlig selskap baserer vi vår virksomhet på sterke prinsipper:

 • Ansvarlig innkjøp: Leverandører velges ut i forhold til våre retningslinjer, som inkluderer hensyn til miljømessig og sosialt ansvar.
 • Etisk forpliktelse i våre forretningsrelasjoner håndteres i forhold til våre etiske regler og våre antikorrupsjonskodeks.

I territoriene der vi er til stede, bidrar vi til samfunnet gjennom aktiv lokal deltakelse:

 • Opplæring og kompetanseheving i våre teknosentre.
 • Støtte foreninger som er engasjert i å redusere fattigdom.
 • Jobber sammen med partnere engasjert i den kulturelle verden.

Våre hovedmål:

 • 100 % av personalet får intern opplæring
 • 90% av våre leverandører godtar og signerer våre regler og retningslinjer om ansvarlig og etisk innkjøp

 

Verdensledende

Gulvløsninger

Ansvarlig

Resirkulerte materialer, resirkulering av "end-of-life" produkter, ISO 14001

Multispesialist

Produkter tilpasset til alle segmenter og bruksområder på markedet

Ekspertise

Dedikert til våre kunder og deres suksess

Kundetilfredshet

Forpliktelse til å levere kvalitet og høy servicegrad hver dag for våre kunder